XX Zjazd Gimnazjalistów / 2012

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!" (Izaj. 55:6). To motto, które tym razem towarzyszyło chrześcijańskiej młodzieży gimnazjalnej, która od 18 do 20 maja 2012 roku, przebywała w Kłodzkim domu Modlitwy. Już wielokrotnie spotykali się w różnych miejscach Polski, w tych dniach przyjechali do Kłodzka by uczyć się Bożych dróg i naśladowania Chrystusa. Czy jest możliwym podążanie za Bogiem i szukanie go całym sercem, na czym w ogóle polega prawdziwa biblijna wiara w Boga i szczere nawrócenie? To niektóre z wielu pytań, na które młodzi ludzie próbowali sobie odpowiedzieć przebywając w Kłodzku na kolejnym gimnazjalnym spotkaniu chrześcijan.

Konferencja zgromadziła ok. 80 osób z wielu części Polski. Spotkania odbywały się w charakterze wykładów oraz prac w grupach prowadzonych przez Pastora Krzysztofa Kwietnia z Kłodzkiego zboru oraz Jarosława Domieniuka (Legnica) - koordynatora służby wśród gimnazjalistów przy ChWZ Polska.

Nie brakło też wspólnych świadectw oraz pieśni ku Chwale Bożej, które to chętnie były śpiewane przez młodzież.

Gościnnie na jednym z wieczorów odbyła się kolejna prelekcja z cyklu „zagrożenia” prowadzona przez Janka Stypułę (ChWZ Kłodzko), tym razem głównym tematem było „wirtualne życie”, czyli niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego korzystania z mediów elektronicznych (m.in. komputer, Internet, GSM).

Oczywiście zjazdowiczów szybko dogoniła niedziela, gdzie wspólnie razem wraz z Kłodzkim zborem spędzili oni czas na porannej społeczności w modlitwie i Bożym Słowie a po wspólnym obiedzie udali się w drogę powrotną. Tak dobiegł końca XX zjazd gimnazjalistów w Kłodzku. Oczekujemy na kolejny w przyszłości…