III Zjazdu Studentów i Młodzieży Pracującej / Refleksje

Około 80 uczestników przyjechało z różnych miejscowości, począwszy od najbliżej położonych – Wrocławia, Legnicy, Lubina czy Polkowic, poprzez Lubsko, Trzebinię, Świebodzin, Gorlice, Łódź, aż po Niemcy (Marktredwitz). Po przyjeździe, przy rejestracji, na uczestników czekała pierwsza miła niespodzianka – pamiątkowa zakładka. Dzięki niej można było zapoznać się z tematami konferencji oraz celami, które jej przyświecały.

(…) Sobota była dniem bardzo błogosławionym. Na początku mogliśmy wysłuchać wykładu brata Zachariasza Brusiło z Zabrza. Brat ten mówił o dziale teologii zwanym eschatologią. Wskazywał na częste błędy zawarte w teologii zastępczej, która stawia Kościół na równi z Izraelem. Kolejnym mówcą był brat Jarosław Domieniuk z Legnicy. Poruszył on temat życia w Kościele, życia, którego jednym z głównych elementów jest oddawanie czci Ojcu Niebieskiemu w duchu i w prawdzie…