Konferencja

Konferencja ChWZ jest corocznym, ogólnopolskim spotkaniem Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonświątkowej. Odbywa się w Legnicy na przełomie październik i listopada.
Konferencja Misji Więziennych prowadzona od 2008 roku w naszym zborze jest owocem pracy wielu Społeczności, Misji, Organizacji i Stowarzyszeń chrześcijańskich, które mają wspólny cel jaki wspomnany został przez Salomona w Przypowieściach "Ratuj...
Konferecja Krajowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów, która odbyła się w 2011 r. w Wąsoszach.