IV Konferencja Misji Więziennych

Od 21 do 23 października 2011 roku w kłodzkim Domu Modlitwy już po raz czwarty odbyła się Konferencja Usługujących wśród Skazanych, Uzależnionych, Bezdomnych. Głównym organizatorem była nasza Wspólnota, reprezentowana przez kłodzki Zbór.

Oprócz wielu przedstawicieli Zborów ChWZ-u w konferencji brali udział również delegaci innych społeczności chrześcijańskich pracujących w zakładach karnych (między innymi Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa, Kościół Chrystusowy, Kościół Baptystów). Jak każdego roku, także i tym razem na zaproszenie odpowiedziały władze miejscowego Zakładu Karnego, które od ponad 20 lat aktywnie współpracują z Kłodzką Misją Więzienną w Służbie dla Skazanych. W sumie około siedemdziesiąt osób brało czynny udział w wykładach i spotkaniach zorganizowanych podczas konferencji.

Oprócz rozważań Bożego Słowa oraz dyskusji nad działaniami wymienionych tu służb mogliśmy wysłuchać wielu bardzo budujących świadectw byłych skazanych, bezdomnych i uzależnionych. Konferencja została zakończona wspólnym obiadem w Domu Modlitwy. Jak wynika z relacji uczestników, wszystkie dotychczasowe konferencje w Kłodzku przyniosły zbudowanie i inspirację do służby w nowych miejscach.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dobry Bóg pozwoli nam w swej łasce spotkać się znowu, po raz piąty, w Kłodzku.