ChWZ

Czternastego września 2013 roku w legnickim Domu Modlitwy miała miejsce kolejna krajowa Konferencja Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Już od wczesnych godzin porannych do Domu Modlitwy przy ul. Sudeckiej 3 przybywali bracia i...
Pamiątkowy film nagrany w 2004 roku podczas III Obozu dla Gimnazjalistów w Radkowie.
II Konferencja Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w zorganizowana w zborze w Legnicy w 2012 roku.
Tym razem 29 września 2012 roku w legnickim Domu Modlitwy przy ul. Sudeckiej odbyła się II Konferencja Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Takie spotkanie jak to tworzy szczególną atmosferę święta, w którym mogą brać udział wszyscy...