II Konferencja ChWZ / 2012

II Konferencja Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w zorganizowana w zborze w Legnicy w 2012 roku.