2KCHWZ

II Konferencja Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w zorganizowana w zborze w Legnicy w 2012 roku.
Tym razem 29 września 2012 roku w legnickim Domu Modlitwy przy ul. Sudeckiej odbyła się II Konferencja Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Takie spotkanie jak to tworzy szczególną atmosferę święta, w którym mogą brać udział wszyscy...