IV Konferencja Misji Więziennych / 2011

Kolejny raz w naszym Zborze odbyła się Konferencja Misji Więziennych, czyli spotkanie osób pracujących wśród więźniów oraz uzależnionych i bezdomnych. Poprzednie trzy spotkania były błogosławionym czasem dzielenia się wspólnymi doświadczeniami z tej trudnej pracy i przeżywania Bożego błogosławieństwa i łaski.

Oprócz wielu przedstawicieli Zborów ChWZ-u w konferencji brali udział również delegaci innych społeczności chrześcijańskich pracujących w zakładach karnych (między innymi Kościół Zielonoświątkowy, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa, Kościół Chrystusowy, Kościół Baptystów).

Jak każdego roku, także i tym razem na zaproszenie odpowiedziały władze miejscowego Zakładu Karnego, które od ponad 20 lat aktywnie współpracują z Kłodzką Misją Więzienną w Służbie dla Skazanych. W sumie około siedemdziesiąt osób brało czynny udział w wykładach i spotkaniach zorganizowanych podczas konferencji.

Oprócz rozważań Bożego Słowa oraz dyskusji nad działaniami wymienionych tu służb mogliśmy wysłuchać wielu bardzo budujących świadectw byłych skazanych, bezdomnych i uzależnionych. Konferencja została zakończona wspólnym obiadem w Domu Modlitwy. Jak wynika z relacji uczestników, wszystkie dotychczasowe konferencje w Kłodzku przyniosły zbudowanie i inspirację do służby w nowych miejscach.