II Konferencja ChWZ / 2012

Ta szczególna forma corocznego spotykania się członków Zborów wchodzących w skład Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej została zainicjowana w 2011 roku, kiedy to miało miejsce jubileuszowe spotkanie związane z XX-leciem prawnej rejestracji Wspólnoty. Tym razem 29 września 2012 roku w legnickim Domu Modlitwy przy ul. Sudeckiej odbyła się II Konferencja Zborów Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Takie spotkanie jak to tworzy szczególną atmosferę święta, w którym mogą brać udział wszyscy członkowie Wspólnoty, zarówno młodzi, jak i starsi. Na społeczność do Legnicy przybyło wielu przedstawicieli Zborów Wspólnoty (80% przedstawicieli naszych Zborów). Gospodarzem spotkania był Prezbiter Naczelny ChWZ-u Roman Jawdyk, który dzielił się Bożym Słowem, jak i zachętą do modlitwy. Oprócz usługi Słowem uczestnicy konferencji mogli usłyszeć sprawozdania z pracy poszczególnych agend działających przy ChWZ-cie: brat Jarosław Domieniuk z Legnicy zreferował pracę wśród gimnazjalistów, a brat Łukasz Tyc zaprezentował przebieg prac związanych z organizacją i prowadzeniem letnich obozów dla młodzieży, odbywających się od kilku lat w Świebodzinie. R&´wnież na temat Świebodzina i kolonii odbywających się tam od wielu lat mówił brat Andrzej Nazimek, odpowiedzialny za tę służbę wśród dzieci, zaś pastor Daniel Wawrzyczek podsumował relację z pracy wśród młodzieży Słowem Bożym wskazującym na fakt, że ważnym sposobem niesienia młodzieży duchowej pomocy jest modlitwa za nią w naszych komorach. Pastor Marek Kalata ze Zboru w Kostrzynie przyniósł zebranym zachętę wypływającą z Bożego Słowa i przypomniał, jak jest błogosławione służenie Panu poprzez składanie dziesięcin – i to nie tylko tych związanych z finansami. O potrzebie niesienia Ewangelii ludziom wokół nas i wynikających z Bożego Słowa zaleceniach dla Bożego ludu mówili pastorzy Krzysztof Kwiecień (Kłodzko) oraz Andrzej Poręba (Zabrze). W zakresie ewangelizacji w zakładach karnych świadectwem służby dzielił się kapelan Misji Więziennej Andrzej Kulita (Kłodzko), natomiast niesienie pomocy osobom uzależnionym i bezdomnym relacjonował brat Kazimierz Szewczyk (Żory). Z kolei pastor Wiesław Janik (Lubin) usługiwał na temat usilnego zabiegania o świętość. Nadzieje Izraela względem Mesjasza i faktyczna duchowa rzeczywistość to tematy, które poruszał prezbiter senior brat Michał Jawdyk (Legnica). Na zakończenie pastorzy Zborów przekazywali krótkie pozdrowienia oraz prośby o modlitwę kierowane do zebranych uczestników konferencji. Całość spotkania przebiegała w atmosferze radości i wielkiej gościnności, z której słynie legnicki Zbór. Nie brakło też doniosłego uwielbienia Boga, w które wpisywały się muzyczne usługi miejscowej młodzieży oraz chóru z lubińskiego Zboru. Jedynie Panu Bogu za wszystko niech płynie chwała!

´