Spotkania "Gwiazdkowej Niespodzianki"

11 grudzień 2013 r.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Kłodzko oraz Krosnowice I i II tura.

W przypadku tych ww. placówek kontakt z tamtejszą młodzieżą mamy już od dawna. To dzięki Gwiazdkowej Niespodziance już przed wielu laty udało się nawiązać kontakt z w/w ośrodkami przeznaczonymi dla trudnej młodzieży przybywającej z wielu części naszego kraju na socjoterapię.

Z uwagi na bardzo zróżnicowany wiek (od 12 do 18 lat), od około 3 lat, staramy się, jako miejscowy Zbór, przygotowywać dla wychowanków tych ośrodków własne paczki według potrzeby jakie mają te dzieci na co dzień. Podobnie miało to miejsce i w roku 2013.

Z uwagi na specyficzny charakter grupy, dystrybucją paczek poprzedzał krótki koncert pieśni ewangelizacyjnych połączony ze świadectwem byłego skazanego a aktualnie nowonarodzonego w Chrystusie młodego człowieka z naszej wspólnoty ( Przemek niegdyś przed nawróceniem były gangster i deeler narkotyków). Świadectwo zarówno w ośrodku dla chłopców jak i dziewcząt cieszyło się sporym zainteresowaniem i poruszało wiele serc.

Po świadectwie połączonym z małą pogadanką na temat zagrożeń czyhających na współczesną młodzież w otaczającym nas świecie odbył się wspólny czas poczęstunku przy stołach przygotowany przez nasz zespół wolontariuszy.

Model spotkania podobny był zarówno w ośrodku dla chłopców w Kłodzku jak i Krosnowicach.

 

9 styczeń 2014 r.
Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój

W Polanickim SCM jesteśmy po raz czwarty, każdego roku trafiamy tu do najmłodszych pacjentów przebywających na leczeniu specjalistycznym w Klinice Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdrój. W tym oto ośrodku medycznym przebywają dzieci z licznymi wadami rozwojowymi, ciężkimi urazami powypadkowymi itp.

Tu we współpracy z władzami placówki medycznej przeprowadziliśmy krótkie spotkanie dla dzieci na terenie kaplicy szpitalnej. Poprzez wspólne gry i zabawy rodziców i ich dzieci oraz naszych wolontariuszy, staraliśmy się opowiadać o Bożej dobroci i miłości Jezusa Chrystusa do człowieka. Po dystrybucji prezentów GN odwiedzaliśmy dzieci indywidualnie w samym oddziale klinicznym gdzie mogliśmy zobaczyć wiele radości z otrzymanych niespodzianek. Najlepiej wyrazi tą atmosferę krótki list dziękczynny który otrzymaliśmy drogą e-mail od jednego z rodziców chłopca przebywającego w tym czasie na leczeniu.

Cyt.

W imieniu mojego syna (...) pragnę podziękować za międzynarodową akcję paczek dla dzieci.
Serdecznie prosimy o złożenie podziękowań dla organizatorów akcji w Niemczech.
Aby wszystkie dzieci na całym świecie miały tyle radości z otwierania paczek co mój syn podczas pobytu w szpitalu.
- Serdeczne pozdrowienia z Gdyni.

 

17 stycznia 2014 r.
Szkoła Podstawowa Edukator - Polanica-Zdrój 

Tego dnia w polanickiej szkole podstawowej odbyło się spotkanie dla 46 uczniów. Sam program spotkania i dystrybucja paczek przeprowadzony był podobnie jak w polanickim szpitalu. W pierwszej części poprzez wspólne zabawy oraz zagadki dzieci dowiadywały się o tym co chce im powiedzieć Pan Jezus jako ich przyjaciel. W czasie programu odbyła się także prelekcja pt. "nasi rówieśnicy z Afryki", prezentacja z opowieścią o Etiopskiej szkole o dzieciach ich warunkach codziennego życia i marzeniach wśród których chodzenie do szkoły zawsze stanowi jedno z ważnych często dla wielu niedoścignionych dziecięcych marzeń... Celem opowieści było pobudzenie dzieci do myślenia i dziękowania za to co mają na co dzień. Po programie odbyła się dystrybucja GN poprzez osobiste wręczanie prezentów dzieciom będącym uczestnikami spotkania.

 

25 stycznia 2014 r.
Centrum GN ChWZ Kłodzko -dystrybucja Kłodzko

W naszym kłodzkim Centrum GN przy zborze Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej odbyło się spotkanie dla 56 dzieci z takich miejscowości jak: Kłodzko, Podgórze, Bystrzyca Kł, Nowa Ruda. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami brały udział w spotkaniu , które poprzedził krótki koncert i nauka ewangelizacyjnych pieśni dziecięcych oraz wspólne zabawy integracyjne. Po dystrybucji prezentów dzieci i rodzice zapraszani byli na wspólny słodki poczęstunek. Dla tej grupy wręczane były zaproszenia na kurs "Najwspanialszej Podróży".

 

28 stycznia 2014 r.
Dystrybucja Gwiazdkowej Niespodzianki szkoła Podstawowa Chocieszów

Ostatnia Gwiazdkowa Dystrybucja odbyła się we wsi Chocieszów w Powiecie Kłodzkim, tam w obiekcie szkoły Podstawowej spotkaliśmy się z dziećmi ze wsi Wolany, Niwa i Chocieszów. Były to dzieci zarówno z samej podstawówki jak i z przedszkola działającego w obrębie w/w placówki. Program poprzedzający samą dystrybucję paczek był podobny do spotkania w Szkole "Edukator" w Polanicy Zdrój.

Dzieci zgromadzone na gwiazdkowym spotkaniu reagowały na przesłanie ewangelizacyjne z dużym entuzjazmem. Po spotkaniu Pani Dyrektor Szkoły w Chocieszowie wyraziła podziękowania dla całego zespołu GN oraz ofiarodawców.

Tak dobiegły końca dystrybucje Gwiazdkowej Niespodzianki w edycji 2013 w naszym Kłodzkim regionie.