Błogosławiony wiek

26 stycznia 2013 roku w kłodzkim Zborze ChWZ-u przeżywaliśmy szczególny czas błogosławieństwa jednego z naszych braci − Grzegorza Diakówa. Właśnie w tym okresie dobiegł on wieku stu lat. Być może wielu mogłoby skojarzyć to wydarzenie z „urodzinowym spotkaniem”, bynajmniej takowym ono nie było. Spotkanie miało charakter ewangelizacyjny. Jego myślą przewodnią, z racji częstego cytowania, stał się jeden z wierszy Słowa Bożego: Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości (Ps. 92, 14–15).

Każdy, kto wziął udział w tej społeczności, mógł zobaczyć i usłyszeć bezpośrednio wiele pouczeń z Bożego Słowa, które mówi na temat błogosławieństwa w starości, a zarazem posłuchać niezwykłego świadectwa wiary naszego brata Grzegorza. Pana Jezusa Chrystusa poznał on jeszcze przed II wojną światową. Przeżył w swym życiu wiele dramatów tej wojny, obozów koncentracyjnych, śmierci swych dzieci, jednak w tym wszystkim, jak sam powiedział, „Pan Bóg był z nim”.

W kłodzkim spotkaniu i błogosławieństwie brata Diakówa wzięli udział nasi bracia prezbiterzy − brat Michał Jawdyk i Roman Jawdyk (Prezbiter Naczelny ChWZ-u). W dość licznym gronie wzięła w nim udział również rodzina naszego brata, dla której spotkanie to miało bardzo szczególne znaczenie.

Świadectwo brata Diakówa mogliśmy obejrzeć w postaci krótkometrażowego filmu dokumentalnego opisującego jego losy i przeżycia. Mogliśmy też zapoznać się ze świadectwem opublikowanym przez Zbór w pamiątkowym śpiewniku.

 

Zapraszamy do lektury artykułu