V Konferencja Misji Więziennych / 2012

Do późnego wieczoru słuchaliśmy świadectw wyzwolonych przez Jezusa więźniów, relacji o cudach, których mogli doświadczyć, a atmosferę tego czasu trafnie oddała śpiewana w trakcie pieśń „Cudowna Boża łaska”. Niedzielne nabożeństwo było podsumowaniem całego spotkania poprzez krótkie usługi pięciu braci. Konferencję zakończył pastor miejscowego Zboru, Krzysztof Kwiecień, podkreślając dzieło Jezusa Chrystusa. Opuszczając budynek przy ulicy Rodzinnej w Kłodzku, wielu uczestników przekazywało słowa zachęty, których treść można podsumować stwierdzeniem jednego brata: „Choćby przez 10 lat głoszenia Ewangelii nawrócił się jeden człowiek, to i tak warto poświęcić swój czas i swoje siły”. 

Fragment sprawozdania z Konferencji: Łukasz Tyc (ChWZ Świebodzin)

Zdjęcia: Stanisław Królikowski