Chrzest Wodny / 2012

Wielu z nas początek września dosyć często może kojarzyć się ze szkołą i rozpoczęciem kolejnego czasu wytężonej nauki. Jednak dla chrześcijan ze zboru ChWZ w Kłodzku, dzień drugiego września zapisze się, jako rozpoczęcie całkiem innej „szkoły”. Inaczej rzecz ujmując nowego etapu duchowego życia dla siedmiu nowonarodzonych dusz. W istocie można by rzec, że tego niedzielnego poranka, owi uczniowie i naśladowcy Pana Jezusa rozpoczęli ważny moment chrześcijańskiego życia. Chrzest wodny w życiu człowieka ufającego słowom Biblii jest przymierzem potwierdzającym jego duchowe zrodzenie, wiarę w Boże Słowo oraz realne doświadczenie przebaczenia grzechów poprzez krew Jezusa Chrystusa.

Video relacja z chrztu wodnego.

Sześciu nowonarodzonych braci i jedna siostra, przybyło w niedzielny poranek do Kłodzkiego Domu Modlitwy, by tam zawrzeć wieczne przymierze z Bogiem. Trojga pochodziło z lokalnej kłodzkiej społeczności, w której odbywał się chrzest, natomiast pozostała czwórka ze zboru w Bielawie.

Ta szczególna uroczystość (czasem nazywana także ślubem z Bogiem), w ten niedzielny poranek, zgromadziła sporą ilość uczestników. Przybyli znajomi i przyjaciele i rodziny młodych katechumenów, oraz członkowie kłodzkiej i bielawskiej społeczności.

Wszyscy pragnęli być świadkami zawieranego przymierza z Bogiem poprzez chrzest wodny. Radość była tym większą, iż stojący przed baptysterium ludzie jeszcze do niedawna żyli swoim życiem pełnym grzechu i zła, dziś stają, jako naśladowcy Chrystusa, by poprzez chrzest pozwolić Panu Bogu włączyć się w Jego żywy Kościół.

- To, co czynimy, nie jest niczym nowym np. zwyczajem tego kościoła lub jakimś własnym postanowieniem innego. To nakaz Pana Jezusa Chrystusa i Jego wieczne postanowienie przeznaczone dla Jego uczniów- mówi pastor kłodzkiego zboru Krzysztof Kwiecień rozpoczynający czas szczególnego nabożeństwa.

- „Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości, Ps. 92: 14-15”- to fragment Bożego Słowa, którym dzieli się brat Jarosław Pilecki ( starszy Zboru w Bielawie), tym samym dając zachętę Bożego Słowa wszystkim zebranym a najszczególniej oczekującym na chrzest. To Słowo wyraźnie pokazuje nam, że tylko w Kościele Chrystusa Jezusa, możemy skutecznie wzrastać będąc posadzonymi na Jego gruncie.

Łzy radości, wzruszenia oraz liczne modlitwy i błogosławieństwa, towarzyszyły momentowi chrztu wodnego. Kolejne minuty po tym doniosłym wydarzeniu upływały na niekończących się życzeniach i błogosławieństwach ze strony członków obu w/w zborów oraz licznie przybyłych gości.

W tej atmosferze dotrwaliśmy do popołudniowej społeczności, czyli Pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Dla katechumenów była to szczególna chwila, ponieważ mogli po raz pierwszy wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu upamiętniającym śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa.

 

Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
Rzym. 6:3-4