2013

W dniach 23-24 marca 2013 roku. po raz kolejny nasz Kłodzki zbór miał przywilej gościć litewski chór dziecięcy Valio z wileńskiego Zboru ChWE "Biblijna Droga" (lit. "Biblijos kelias", ros. "Библейский Путь"). Tym...
Kazanie brata Anatolija Dmitriuka, pastora wileńskiego Zboru ChWE "Biblijna Droga" (lit. "Biblijos kelias", ros. "Библейский Путь") wygłoszone w kłodzkim zborze ChWZ (w niedzielę 24.03.2013).
Praca z grupą gimnazjalną w Chrześcijańskiej Wspólnocie Zielonoświątkowej rozpoczęła się w 2000 r. letnim obozem w Barlinku. Po 13 latach mamy możliwość, w kłodzkim zborze zorganizować XXII Zjazd Gimnazjalistów. 
Na przełomie maja i czerwca będziemy mieli zaszczyt, kolejny raz, gościć u siebie Zbór Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Czechowic-Dziedzic. "Przed laty zaczęło się od indywidualnych chrześcijańskich odwiedzin zboru...
Film naświetlający problem prześladowanych chrześcijan w Nigerii oraz sposóby, w jaki OpenDoors niesie im pomoc. 
Wszystkich zainteresowanych tematyką prześladowanych chrześcijan zapraszamy 1 czerwca 2013 r. (sobota) o godz. 16:30 na pierwsze spotkanie z misją OpenDoors do kłodzkiego Zboru ChWZ, drugie spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2013 r. (niedziela) o godz...
Myślą przewodnią Konferencji były słowa zapisane w Liście do Hebrajczyków "Pamiętajcie o więźniach jakbyście współwięźniami byli" [Hbr. 13:3].   Chrześcijańksa Konferencja przeznaczona była dla pracowników i...