XXII Zjazd Gimnazjalistów (zapowiedź) / 2013

17-05-2013 18:00 (Piątek) - 19-05-2013 14:00 (Niedziela)
Temat przewodni (List do Rzymian 12:2):
A nie upodabniajcie się do tego świata, 
ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, 
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, 
co jest dobre, miłe i doskonałe.
 
Temat: Gimnazjalista w domu, w szkole i w Zborze
 
W DOMU:
 • relacja z rodzicami i rodzeństwem (co Biblia mówi na temat szacunku i pomocy rodzicom)
 • podejście do obowiązków – pomoc rodzicom, nauka (co Biblia mówi o lenistwie i niedbalstwie)
 • zainteresowania, hobby, pasje – w jakim kierunku i jak je kontrolować – jak zmierzyć kiedy pasja przejmuje kontrolę nad zżyciem gimnazjalisty
 • gospodarowanie wolnym czasem – na co go poświęcać a na co nie – zagrożenia (wykorzystując czas bo dni są złe, budowanie samych siebie, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, itp.) – czego słucham, co oglądam to na mnie działa, kształtuje moja osobowość,
 • budowanie relacji z Bogiem – jak to robić w obliczu tak wielu obowiązków i rzeczy, które starają się odciągać od Biblii i Boga
W SZKOLE:
 • presja rówieśników – jak sobie z nią skutecznie radzić; gdzie są granice? (nie upodabniajcie się do świata, kto chce być przyjacielem świata….)
 • podejście do nauki – dlaczego nie warto oszukiwać, ściągać, wagarować (obowiązkowość i pracowitość w świetle Biblii)
 • podejście/stosunek do nauczycieli jako przełożonych (bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi...oddawajcie cześć starszym, itp.)
 • wygląd, mowa, zachowanie świadczą o mojej relacji z Bogiem
 • jak zachować wierność chrześcijańskim zasadom w tak złym otoczeniu? (Ps 119)
 • jak reagować na nauczanie sprzeczne z Biblią, np. ewolucję oraz niebiblijne, okultystyczne praktyki, np. halloween, andrzejki, topienie marzanny, a także różnego rodzaju zabawy i dyskoteki, wigilie klasowe, itp.
W ZBORZE
 • jak praktycznie korzystać z nabożeństwa?
 • jak się przygotować do nabożeństwa? (nastaw się na słuchanie, otwarte serce)
 • stosunek do nauczycieli i braci starszych/przełożonych (bądźcie ulegli przewodnikom waszym….módlcie się, błogosławcie…)
 • budowanie więzi braterskich z rówieśnikami i zborownikami
 • zaangażowanie w służbę
 • wzrost duchowy (chrzest Duchem Świętym, modlitwa, znajomość Słowa Bożego)