Spotkanie z chórem Valio / 2013

W dniach 23-24 marca 2013 roku. po raz kolejny nasz Kłodzki zbór miał przywilej gościć litewski chór dziecięcy Valio z wileńskiego Zboru ChWE "Biblijna Droga" (lit. "Biblijos kelias", ros. "Библейский Путь"). Tym razem wraz z chórem po raz pierwszy odwiedził nas pastor wileńskiego zboru Anatolij Dmitriuk, który w niedzielny poranek dzielił się podczas nabożeństwa Bożym Słowem. Kazane brata Anatolija było szczególnie zanęcające dla tych, który potrzebują duchowego wzmocnienia i pokrzepienia w Chrystusie.

Podczas niedzielnego nabożeństwa dzieci z chóru usłużyły kilkoma pieśniami oraz interesującymi świadectwami o tematyce ewangelizacyjnej. Było to interesujące doświadczenie słuchać wielu bardzo młodych serc o tym jak Chrystus dotyka się ich życia, na co dzień.

Czas czwartej wizyty Valio szybko dobiegł końca, ponieważ nasz zbór był tylko jednym z, wielu które nasi goście mieli odwiedzić w najbliższych dniach. Na posługę ewangelizacyjną chór ruszył w dalszą drogę, najpierw do Austrii a następnie do Włoch na międzynarodowe spotkanie ewangelicznych chórów dziecięcych.

Naszym braciom i siostrom życzymy wszelkiego bożego błogosławieństwa w służbie na Niwie Bożej oczekując następnego spotkania z nimi.

(Zapraszamy także do obejrzenia usługi Valio z 2009 r.).