Koncert w Klinice Medycyny Paliatywnej / 2013

Kolejny raz w tym roku udaliśmy się z misją pocieszenia do chorych. Jak zawsze pragnęliśmy zanieść Dobrą Nowinę, ku pokrzepieniu serc dla chorych przebywających w polanickiej Klinice Medycyny Paliatywnej przy Specjalistycznym Centrum Medycznym.

Tym razem zespół ewangelizacyjny naszego Zboru wraz z młodzieżą z innych społeczności Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, usługiwał pieśniami i świadectwami przynoszącymi duchowe pocieszenie oraz nadzieję w Chrystusie.

Relacja z naszego spotkania z pacjentami Kliniki Paliatywnej została także zamieszczona na stronie internetowej Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.