Międzynarodowy kurs "Kesher" / 2009

Kurs "Kesher" poraz pierwszy w Polsce. Kłodzko 10-24.05.2009 

Kesher – to po prostu słowo ukazujące ściśle i głębokie związki chrześcijaństwa z kulturowością hebrajską. To zarazem przypomnienie i podkreślenie ważności i wagi Pisma Świętego, które w osobie Chrystusa Jezusa, wypełniało się i wypełnia nadal. Na minionych lekcjach I i II poznawaliśmy elementy charakterystyczne dla języka hebrajskiego, (budowa fonacja, sposób zapisów) oraz charakterystyczne ścisłe związki chrześcijaństwa z judaizmem. Sesja II, była niezwykle pouczająca i ukazywała osobę Jezusa jako rabina, czasów, w jakich żył, poprzez analizę wielu fragmentów Słowa Bożego, można było na nowo odkrywać wiele ciekawych wskazówek rabinicznych ( sposób bycia, nauczania, zachowania), które w swej osobie również wypełnił Chrystus - jako doskonały nauczyciel, zarówno w słowie jak i uczynku. W sesji III (tj. 15.05.maja 2009), będziemy zwracać uwagę na mesjańskie aspekty oraz proroctwa zapowiadające Chrystusa. We współpracy z brytyjskim Oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia „Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela” (CFI) - przez trzy kolejne tygodnie, kłodzcy chrześcijanie spędzali czas na wykładach Bożego Słowa. Tego rodzaju biblijne prelekcje, mające miejsce w Kłodzku, CFI organizowało po raz pierwszy w Polsce. Charakter prezentowanych tematów dotyczył rozważań w świetle proroctw Biblii, wokół Osoby Pana Jezusa Chrystusa. Nie brakło prezentacji kultury i czasów, w jakich żył i służył nasz Pan jako żydowski Rabbi-nauczyciel. Czas poświęcony na studium Bożego Słowa, nosił nazwę „Kesher”- i chyba nie przypadkowo, o czym za chwilę. Prezentowane wykłady dotyczyły również rozważań i badań nad dziejami Izraela oraz jego ważnego miejsca w Bożym planie, który Wszechmogący Bóg ciągle realizuje zgodnie ze swym zamysłem podjętym przed wiekami. - Kesher to hebrajskie słowo, które oznacza połączenia i więzi, łączące Chrześcijaństwo biblijne z Judaizmem – mówi John Gillmore, główny wykładowca i przedstawiciel CFI ( Chrześcijańskich Przyjaciół Izraela” w Wielkiej Brytanii)- to słowo ukazuje pewien nierozerwalny związek i wpływ Judaizmu na zaistnienie i funkcjonowanie Kościoła Jezusa Chrystusa.- Kontynuuje brat John dając temu liczne dowody, wskazując zarówno na przykłady płynące z Biblii jak i płynące z samego języka hebrajskiego. Kurs Kesher- ma za zadanie ukazać chrześcijanom ważność tego, co Bóg przez Jezusa Chrystusa czyni dla nas ludzi. To jednocześnie próba ukazania w świetle Słowa Bożego, Jego niezmienny zamysłów i planów wobec Narodu Wybranego. Wykłady Kesher mają również dać większą zachętę do modlitwy i błogosławieństwa Izraela jako narodu Bożego. Poprzez 10 sesji wokół Pisma Świętego, będąc uczestnikiem Kesher, można było poznać wiele interesujących wątków historii, proroctw czy też wybranych elementów języka hebrajskiego. Można było dowiedzieć się o żydowskości samej Biblii i okolicznościach jej powstawania. Nie brakło też miejsca na prezentację aktualności, które dotyczą obecnych wydarzeń oraz przyszłości państwa Izrael. Mówiąc o dziejach Żydów, w jednym z wykładów, brat Gillmore również wspomniał o holokauście i antysemityzmie, czyli mrocznych dramatach wielu wieków, który spotykał ten naród rozproszony po całej ziemi. Z pewnością tak tego typu spotkania wokół Biblii, jakim był „Kurs Kesher”, każdego chrześcijanina, mogą zmotywować do jeszcze głębszego poznawania Słowa Bożego, głębszej świadomości i odpowiedzialności przed Bogiem oraz modlitwy za Izraelem. John Gillmore – jest przedstawicielem brytyjskiego Oddziału CFI, jednocześnie, wieloletnim członkiem zarządu. Brat Gillomore jest kaznodzieją i starszym zboru w Brystolu. Z zawodu lekarz z zamiłowania ( wraz z małżonką) człowiek o sercu poświęconym Izraelowi.

 

Z Bożym Błogosławieństwem Jan Stypuła
uczestnik spotkania Kesher w Kłodzku