Wspomnienie z Bielic / 2003

Tak było 10 lat temu – wpsomnienie z jedneo ze Zjazdów Bielickich, który odbył się w 2003 roku.