XX Zjazd Gimnazjalistów / 2012

„Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!" (Izaj. 55:6). To motto, które towarzyszyło chrześcijańskiej młodzieży gimnazjalnej, która od 18 do 20 maja 2012 roku, przebywała w Kłodzkim domu Modlitwy

Już wielokrotnie spotykali się w różnych miejscach Polski, w tych dniach przyjechali do Kłodzka by uczyć się Bożych dróg i naśladowania Chrystusa. Czy jest możliwym podążanie za Bogiem i szukanie go całym sercem, na czym w ogóle polega prawdziwa biblijna wiara w Boga i szczere nawrócenie? To niektóre z wielu pytań, na które młodzi ludzie próbowali sobie odpowiedzieć przebywając w Kłodzku na kolejnym gimnazjalnym spotkaniu chrześcijan.