Gedeonici

Misja Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów (The Gideons International) to stowarzyszenie chrześcijańskich przedsiębiorców i specjalistów różnych profesji, aktywnych członków lokalnych kościołów protestanckich i ewangelicznych. Założone w roku 1899 w USA, obejmuje dzisiaj swym zasięgiem większość krajów świata. W Polsce Stowarzyszenie działa od roku 1989.

Jako Międzynarodowe Stowarzyszenie prowadzimy działalność dystrybucji bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego w wyznaczonych pięciu obszarach naszej misji tj.: ( hotele, szkoły-uczelnie, szpitale, zakłady karne, jednostki służb mundurowych). Współpracujemy między innymi z duchownymi-kapelanami oraz katechetami szkół i uczelni.

Współpraca przebiega przede wszystkim na odcinku  umożliwienia  dotarcia Gedeonitom  z Nowymi Testamentami do osób nimi zainteresowanych a znajdujących się w obszarze działań naszej misji.

Cel działalności MSG

Celem Gedeonitów jest pozyskiwanie ludzi dla Jezusa Chrystusa, jako Pana, przez osobiste świadectwo oraz osobistą pracę, jak również przez umieszczanie bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego w hotelach, szpitalach, szkołach, instytucjach, a także przez rozprowadzanie go dla użytku osobistego.

Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów w Polsce mają nadzieję, iż ich działalność przyczyni się do wychowania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, wpłynie na zmianę negatywnych postaw w społeczeństwie, przeciwstawi się fali agresji, przestępczości, narkomanii i innych uzależnień.

Rozprowadzany przez stowarzyszenie Nowy Testament jest częścią Biblii wydanej przez Towarzystwo Biblijne w 1975 r., znanej w Polsce, jako Biblia Warszawska. Wszystkie egzemplarze Biblii, czy też jej części – Nowego Testamentu, sygnowane godłem stowarzyszenia są bezpłatne a handel nimi jest łamaniem prawa.

Lokalny oddział stowarzyszenia MSG w Kłodzku

Przy kłodzkim Zborze Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej od 2009 r. ma swoją siedzibę Oddział Regionalny Stowarzyszenia Gedeonitów, stanowiący jedną z regionalnych placówek stowarzyszenia MSG w Polsce. O innych oddziałach w Polsce więcej informacji na stronie głównej Gideons Polska. http://www.gedeonici.pl

Nasza oferta Nowych Testamentów

Osoby reprezentujące ( hotele, motele, pensjonaty, szkoły-uczelnie, szpitale, kliniki, przychodnie zdrowia, zakłady karne, jednostki służb mundurowych) mogą zwracać się do nas z zapytaniem o możliwość otrzymania wyposażenia w postaci bezpłatnych Nowych Testamentów do w/w miejsc i jednostek.

Nasza oferta dla nich to:

  • dla hoteli, moteli, pensjonatów: Nowy Testament w trzech językach (polskim, niemieckim, angielskim) – format A5-granatowy.

  • dla szpitali, klinik i sanatoriów: Nowy Testament z Psalmami (format A5-niebieski)

  • dla szkół i uczelni: Nowy Testament kieszonkowy w języku polskim ( format A7- niebieski).

  • dla Zakładów Karnych i Poprawczych: Nowy Testament kieszonkowy w języku polskim (format A7 - niebieski).

  • dla jednostek służb mundurowych: wojsko, policja, straż pożarna- Nowy Testament kieszonkowy w języku polskim (format A7 - niebieski).

  • dla personelu medycznego szpitali, przychodni, sanatoriów: Nowy Testament kieszonkowy w języku polskim (format A7 - biały).

Uwaga nie prowadzimy punktów wysyłkowych, lecz egzemplarze Nowych Testamentów przekazujemy osobiście do w/w miejsc. Nie zaopatrujemy także indywidualnych osób lub innych instytucji zajmujących się własnymi sposobami masowego dystrybuowania Pisma Świętego.

Kontakt z odziałem MSG Kłodzko:

W sprawie Nowych Testamentów oraz możliwości skorzystania z zaprezentowanej tu oferty, prosimy składać zapytania na okno kontaktowe strony z dopiskiem „Nowy Testament-zapytanie” http://klodzko.chwz.in/contact.