Misja

Konferencja Misji Więziennych prowadzona od 2008 roku w naszym zborze jest owocem pracy wielu Społeczności, Misji, Organizacji i Stowarzyszeń chrześcijańskich, które mają wspólny cel jaki wspomnany został przez Salomona w Przypowieściach "Ratuj...
Zanim Polsko-Etiopskie Stowarzyszenie Misyjne „Nadzieja-Tesfa” (w skrócie PESM „NT”) zostało zarejestrowane w Rejonowym Sądzie w Gliwicach, w 2010 roku, kilka osób pomagało w Etiopii od roku 2003. Jednak aby nadal pomagać i pośredniczyć w tych...
Na stronie dotyczącej OpenDoors czyatmy: Każdy prześladowany chrześcijanin powinien wiedzieć, że jest przynajmniej jeden wierzący, który stoi za nim, modląc się i wspierając go w jego trudnych doświadczeniach. Od ponad ...