Nadzieja-Tesfa

Zanim Polsko-Etiopskie Stowarzyszenie Misyjne „Nadzieja-Tesfa” (w skrócie PESM „NT”) zostało zarejestrowane w Rejonowym Sądzie w Gliwicach, w 2010 roku, kilka osób pomagało w Etiopii od roku 2003. Jednak aby nadal pomagać i pośredniczyć w tych akcjach dobroczynnych, byliśmy przymuszeni aby się zalegalizować. Będąc po raz pierwszy w Etiopii, już jako małżeństwo, poznaliśmy wielu serdecznych ludzi, jak się okazało, ewangelicznie wierzących, z którymi po powrocie do kraju nadal utrzymywaliśmy kontakt. Widząc i uczestnicząc w ich brakach, w których przyszło im żyć, mogliśmy im współczuć, albo coś przedsięwziąć. Powoli zaczęliśmy pomagać – początkowo wysyłając paczki z odzieżą, artykułami szkolnymi. Potem zgłosiły się do nas osoby poruszone naszymi relacjami z podróży po Etiopii, a także widokiem ubogich rodzin i dzieci, które mogły zobaczyć na wielu zdjęciach tam zrobionych. Z roku na rok liczba chętnych do niesienia pomocy wzrastała, pojawiały się inne propozycje np. budowa zbiorników na wodę,studni, budowa budynku dla dzieci itp., toteż organizacja takich przedsięwzięć wymagała regulacji prawnych. Założyliśmy Polsko-Etiopskie Stowarzyszenie Misyjne”Nadzieja-Tesfa”, którego celem jest prowadzenie działalności charytatywnej, edukacyjnej i informacyjnej.

Informacja ze strony stowarzyszenia