Z życia zboru

Zjazd w Zabrzu i wizyta gości z Gołdapi i Olsztyna

    Dnia 6 września roku 2014 odbył się zjazd Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w zabrzańskim zborze. Z naszego zboru zgłosiło się około 30 osób. Główne myśli tego zjazdu odnosiły się do naszego niebiańskiego kraju. Bracia usługujący wielokrotnie przytaczali werset zapisany w iście do Filipian 3;20 „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawiciela oczekujemy”. W wyniku słowa głoszonego przez braci w naszych sercach pojawiała się większa tęsknota za niebem i pragnienie codziennego wzrostu, abyśmy mogli stanąć przed Panem bez skazy i bez nagany w dzień sądu. Przypomniane nam również zostało to, że tu na ziemi powinniśmy godnie reprezentować naszą ojczyznę -niebo jako ambasadorzy Boga żywego. Miło było znów ujrzeć znajome twarze, wymienić się doświadczeniem i świadectwami z codziennego życia z naszym Zbawicielem. Napełnieni i zbudowani po całym dniu przeznaczonym na słuchaniu słowa, modlitwach, pieśniach na chwałę Boga powróciliśmy do domów. Ale to nie koniec wrażeń na ten weekend, ponieważ w niedzielę odwiedzili nas bracia i siostry ze zborów w Gołdapi i Olsztyna. Nabożeństwo na pewno szybko nie zostanie zapomniane. Brat Jacek i Piotr usługiwali nam Słowem Bożym, natomiast Siostra Agnieszka dzieliła się świadectwem swojego nawrócenia. Podczas tego nabożeństwa Pan Bóg pokazał mi że On jest zawsze wiernym w tym co powiedział i obietnicy na pewno dotrzyma. Chwała Bogu!!

Copyright © 2012 Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa w Czechowicach-Dziedzicach
By: Joomla Free Templates